CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

40838
Dành cho học sinh
Góp ý tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung cuộc vận động vào giảng dạy trong nhà trường  
Đăng ngày: 04/03/2009

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục trong năm 2009 và năm học 2009 -2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn tài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cụ thể như sau :


Thông báo kết luận tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh' trong ngành giáo dục  
Đăng ngày: 04/03/2009

Ngày 15 tháng 01 năm 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm của ngành giáo dục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua cầu truyền hình tại các điểm : Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Hội nghị có sự tham dự của trên 800 đại biểu các cơ quan : Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phóng viên báo chí. Đã có 15 ý kiến phát biểu tại Hội nghị với các nội dung phản ánh kết quả thực hiện Cuộc vận động ở các cơ sở, địa phương trong 2 năm qua. Sau phần báo cáo đề dẫn, báo cáo tham luận và thảo luận, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận :(


Kế hoạch chăm sóc, tôn tạo và phát huy năm di tích lịch sử, văn hóa do Bộ GD&ĐT nhận đỡ đầu giai đoạn 2008-2013   
Đăng ngày: 04/03/2009

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chăm sóc, tôn tạo và phát huy năm di tích lịch sử, văn hóa do Bộ nhận đỡ đầu, cụ thể như sau

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 
Bản quyền thuộc ....................
Điện thoại : (058)................ - (058)................
Fax : (058)........
Email : .................
Phát triển bởi PSC
(08)22171381