CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

40853
Dành cho giáo viên
Đăng ký giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho các trường đại học, cao đẳng  
Đăng ngày: 04/03/2009

Thực hiện quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị. Được sự đồng ý của Hội đồng thẩm định quốc gia giáo trình các môn Lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm:


Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ CQ ban hành kèm theo quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT  
Đăng ngày: 04/03/2009

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau


Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ   
Đăng ngày: 04/03/2009

Quy chế này quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm: cơ sở đào tạo; tuyển sinh; chương trình và tổ chức đào tạo; luận án và bảo vệ luận án; thẩm định luận án và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

   TÌM KIẾM THÔNG TIN

 TIN VẮN
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 
Bản quyền thuộc ....................
Điện thoại : (058)................ - (058)................
Fax : (058)........
Email : .................
Phát triển bởi PSC
(08)22171381